ปีการศึกษา 2558 Iกิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
อธิการประภาส ศรีเจริญ รับมอบอุปรณ์
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และตัวแทนครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เข้าร่วมพิธีมอบถ้วยพระราชทานฯ โล่
และเข็มเกียรติยศ โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 3
โดยมีฯพณฯพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธี
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรา
ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
เหรียญเงินระดับประเทศ
นำเสนอผลงานในการประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559
เรื่อง"การวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้
และการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย เข้ารับการอบรม
ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่21
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ยินดีต้อนรับผู้นิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
เพื่อมาติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนร่วม
ในการนำเสนอผลงาน ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมคณะภราดา
ผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด-ปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์
" จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี
สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
งานมหกรรมสัปดาห์วิชาการ
วิทยาเขตนครสวรรค์
เทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช
สร้างเสริมองค์ความรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครสวรรค์
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- ระดับ ป.1-6 อาคารเบนิด์ ชมภาพกิจกรรม
- ระดับ ป.1-6 อาคารมิเกล ชมภาพกิจกรรม
- ระดับ ม.1-3 อาคารลาซาล ชมภาพกิจกรรม

วันที่ 18-24 สิงหาคม 2559
   
การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2559
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
หัวข้อ การฟื้นฟูความกระตือรือร้น
ทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่
วันที่ 21-24 ส.ค 2559 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา
ชมภาพกิจกรรม

   
นักเรียนชั้น ป.1-3
ร่วมกิจกรรมFaber Castell
สีสันความสนุก สุขทุกจินตนาการ
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

การแสดงเพลงฉ่อย The Lasallian
"มังกรคุณธรรม" ร่วมแสดงใน
โครงการมหาจุฬาวิชาการ
เทิดพระเกียรติ พระปิยะมหาราช
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วิทยาเขตนครสวรรค์
วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ และคณะครูคาทอลิก
ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย
อาสนวิหารนักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค์
และพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสุขภาวะผู้สูงวัย
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์ปอล โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
วันที่ 21 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

คณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ณ โรงเรียนลาซาล
วันที่ 21 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
เครื่องบินกระดาษพับ
ถนนเด็กเดินนครสวรรค์ 2559
ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ 20 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.5-6
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
ต้อนรับอธิการกล้อง ไชยเผือก
Auxillary Visitor for Vocation and Formation
และเจ้าคณะลาซาลแห่งประเทศไทย
มาเยี่ยมคณะภราดา ผู้บริหาร
ครูและนักเรียน อย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้มอบเงิน
จากโครงการวันศุกร์ส่งความสุข
และข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบ
ให้กับน้อง ๆ ลาซาลสังขละบุรี
นอกจากนี้อธิการกล้อง ไชยเผือก
ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล
ให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันภายนอก
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.4-6
นำเสนอประกวดแต่งคำขวัญ
และการแสดงเพลงฉ่อย
The Lasallian "มังกรคุณธรรม"
ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ปลูกต้นกล้าคุณธรรม ต่อยอดความดี
สร้างจิตสำนึกเด็กและเยาวชน
ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา
ที่หมู่บ้านวิถีชีวิตไทยค่ายบางระจัน
วัดม่วง และบึงฉวาก
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

พิธีเข้าประจำกองประดับเครื่องหมายอินธนู
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมลาซาลร่วมใจ
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 %
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

13 สิงหาคม
ฉลองนักบุญเบนิลด์ โรมันซอง (1805-1862)
Saint Benilde Romançon
ปิแอร์ โรมันซอง
ประวัตินักบุญเบนิลด์ โรมันซอง
เนื่องจากวันที่ 13 สิงหาคม ตรงกับวันหยุด
จึงเลื่อนมาจัดใน วันที่ 16 สิงหาคม 2559
และพิธีเสกรูปปั้นนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
หน้าอาคารเบนิลด์
ชมภาพกิจกรรม


ขอขอบคุณอาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล
ผู้อำนวยศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ และคณะ
มาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่ร่วมมือกัน
จัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
คณะภราดา ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์
รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์และโอกาสวันแม่
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
ประธานในพิธีโดย
บาทหลวงเบเนดิกต์ศิริชาญ เอียงผาสุข
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมครูเพื่อติดตามงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
การดำเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
และการดำเนินงานตามฝ่ายต่าง ๆ
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 14 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
 
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และตัวแทนครูคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม
และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์
ในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์
รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2016
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญและตัวแทนครู
นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้กับ
บ้านเณรลาซาล สามพราน
วันที่ 13 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และตัวแทนครูคาทอลิก
ร่วมสวดและคารวะศพคุณแม่มาร์ธา
แห่งแม่พระสกลสงเคราะห์
ที่อารามคาร์เมไลท์สามพราน
วันที่ 13 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูร่วมในพิธีถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง
และจุดเทียนชัยถวายพระพร
โดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ถวายพุ่มในฐานะผู้นำศาสนาคริสต์
และคุณครูทัศนีย์ กรรณิกา ผู้อำนายการโรงเรียน
ถวายพุ่ม ในฐานะผู้แทนโรงเรียน
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์
เวลา 18.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ บริเวณอาคารเทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ 12 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม2559
ชมภาพกิจกรรม

 

   
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และพี่น้องคนงาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณ..ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ที่เลี้ยงไอศครีม คณะครู นักเรียน พี่น้องคนงาน
เพื่อตอบแทนน้ำใจในความร่วมมือ ร่วมใจ
ในการแข่งขันลาซาเลียนเกมส์ ครั้งที่ 42
ที่ผ่านมา สำเร็จลุล่วงและเรียบร้อยดี
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ครู ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ
ไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนร่วมเดินรณรงค์
กิจกรรม "7 สิงหา ชาวนครสวรรค์รวมใจไปลงประชามติ"
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดครสวรรค์
ประธานในพิธีโดย
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ณ บริเวณป้ายอุทยานสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
A Warm Welcome
Brother Rafa Matas, FSC
General Councilor
La Salle Chotiravi Nakhonsawan School Thailand
4 August 2016
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู
นักเรียนบ้านลาซาล
และยุวลัย เดอ ลาซาล
ต้อนรับ Brother Rafa Matas, FSC
General Councilor
3 August 2016
ชมภาพกิจกรรม
   
กีฬาสี วันที่ 3 สิงหาคม 2559

-พิธีเปิดลาซาเลียนเกมส์ ครั้งที่ 42
ชมภาพกิจกรรม
- กีฬาอนุบาลลาซาลเกมส์
ชมภาพกิจกรรม

- การประกวดกองเชียร์ ลีดเดอร์
ชมภาพกิจกรรม

- พิธีปิดการแข่งขัน
ชมภาพกิจกรรม
   

กีฬาสี วันที่ 2 สิงหาคม 2559

- กีฬาระดับอนุบาล ชมภาพกิจกรรม
- การแข่งขันกีฬาระดับประถม ชมภาพกิจกรรม

- การแข่งขันกีฬาระดับมัธยม ชมภาพกิจกรรม
-ฟุตบอลนัดพิเศษ คณะภราดาและคณะครู ชมภาพกิจกรรม
- มอบเหรียญรางวัลกรีฑา กีฬา
ชมภาพกิจกรรม
   
กีฬาสี วันที่ 1 สิงหาคม 2559
- พิธีเปิดกีฬาลาซาเลียนเกมส์ ระดับ ป.1-4
ชมภาพกิจกรรม
- การแข่งขันกีฬาระดับประถม ชมภาพกิจกรรม

- การแข่งขันกีฬาระดับมัธยม ชมภาพกิจกรรม
   
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและตรวจนับจำนวนนักเรียน
ของโรงเรียนเอกชน ที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่่ 1 สิงหาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).