ปีการศึกษา 2558 I กิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
การอบรม การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์อบรมโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 26-28 เมษายน 2560
- วันที่ 26 เม.ย. ชมภาพกิจกรรม
- วันที่ 27 เม.ย. ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูจำนวน 50 คน
เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ด้านเทคโนโลยี
วันที่ 26 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 44 (มทบ.31)
และขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับ
นักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 3 ท่าน
1.คุณครูนุกูล เทียนเกตุแก้ว
2.ครูภานุวัฒน์ ผูกคล้าย
3.คุณครูเสนีย์ กองแก้ว
ณ ศูนย์ฝึก มทบ.ที่ 31
วันที่ 26 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมเรียนซัมเมอร์วันสุดท้าย
มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนแต่ละระดับ
ขอขอบคุณท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ที่เลี้ยงไอศครีม ครู นักเรียนและพนักงานทุกคน
วันที่ 25 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครองและพนักงาน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมกันมุฑิตาจิตแด่ท่านอธิการวิกตอร์ กิล มูโน๊ส
โดยมีตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนครู
ตัวแทนนักเรียน
ตัวแทนสภานักเรียน ตัวแทนชมรม
To Be Number One
ชมรมครูพุทธ ชมรมครูคาทอลิก
และพี่น้องคนงาน
แบ่งปันน้ำใจด้วยการมอบสิ่งของ
เงินสนับสนุน
เพื่อส่งมอบไปยังน้อง ๆ
ลาซาลสังขละบุรีต่อไป
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมพิธีระลึกถึงการจากไป
ของ ภราดาโยเซฟ วันคอย
ชาตะ 8 สิงหาคม 2464
มรณะ 24 เมษายน 2551
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร คณะครูรุ่นบุกเบิก
ร่วมรับประทานอาหารในโอกาส
ที่ท่านอธิการวิกตอร์ กิล มูโน๊ส
แวะมาเยี่ยมโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
และร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิด
ที่จะมาถึง
วันที่ 23 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม
การเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ระดับปฐมวัย
วันที่ 22-23 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารโพฒิสารศึกษา
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
ชมภาพกิจกรรม
   

คณะครูโรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์และ
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัย
จังหวัดตาก
มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายใน
ระดับปฐมวัย
และเยี่ยมชมการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง
ของรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 20-21 เมษายน 2560
- วันที่ 20 เม.ย. ชมภาพกิจกรรม
- วันที่ 21 เม.ย. ชมภาพกิจกรรม

   
การอบรม การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์อบรมโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
- วันที่ 19 เม.ย. ชมภาพกิจกรรม
- วันที่ 20 เม.ย. ชมภาพกิจกรรม
- วันที่ 21 เม.ย. ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
และคณะครูร่วมเลี้ยงอาหารและน้ำ
ให้กับคณะครูฝึกและนักเรียนผู้กำกับ นศท.
ณ ศูนย์ฝึกนศท. มณฑลทหารบกที่ 31
วันที่ 18 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหารและคณะครู
ร่วมประชุมเพลิง
นางอมรา นิโรจน์
ภรรยาท่านภิญโญ นิโรจน์
ณ วัดนครสวรรค์
ในวันที่ 17 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรคณะพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 12 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
มีโอกาสต้อนรับพระสงฆ์
ในพิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และการรื้อฟื้น
คำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
ประธานในพิธี
วันที่ 12 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
เยี่ยมให้กำลังใจผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
ที่ค่ายจิระประวัติ
วันที่ 10 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
นำโดยดร.สิทธิพล พุกคยาภรณ์
นายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการ
บริหารสมาคมร่วมวางพวงมาลัย
หน้ารูปปั้น ท่านอธิการโจเซฟ แมรตส์
และร้องเพลงฝรั่งเศส 3 เพลง
วันที่ 10 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณ
รำลึกถึงการจากไปของ
อธิการโจเซฟ แมรตส์ ครบรอบ 11 ปี
มิชชันนารีรุ่นแรกผู้บุกเบิก
คณะลาซาลในประเทศไทย
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 10 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
เชียร์และให้กำลังใจ
น้องพลอย TI10
วันที่ 8 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีสดุดีเพื่อระลึกถึง
ท่านนักบญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
องค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
หน้าอนุสรณ์สถาน
วันที่ 7 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึง
วันถึงแก่กรรมท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
องค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
วันที่ 7 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
6 เมษายน 2560
ณ บริเวณหน้าอาคารลาซาล
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2 เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม

ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญและคณะครู
ร่วมงานแถลงข่าวและส่งสมาชิก
To Be Number One เยาวชนต้นแบบเก่ง
และดี Idol7มอบกำลังใจ
ให้น้องพลอย TI 10 เข้าบ้าน Idol 7
โดยมีคุณแม่ คุณครูและเพื่อนๆมาส่งกันคับคั่ง
ร่วมเชียร์และโหวตให้กำลังใจ
ให้น้องพลอย TI 10
วันที่ 1 เมษายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
 
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).