ปีการศึกษา 2558 I กิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พาคณะครู พนักงานร่วม100คน
มาเยี่ยมและเลี้ยงอาหาร
แจกของขวัญปีใหม่ที่โรงเรียนไม้ไผ่
Bamboo School
ขอบคุณคณะครูลาซาลสังขละบุรี
ที่ได้ต้อนรับ คณะครูลาซาลนครสวรรค์
เป็นอย่างดี
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูเข้าร่วมประชุมสรุปงานเดือนธันวาคม
และวางแผนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 2
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครูและนักเรียน ร่วมกันนำเงินผ้าป่าสามัคคี
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้
วันที่ 29 ธันวาคม
ชมภาพกิจกรรม
   
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
มอบกระเช้าและของขวัญอวยพร
เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ให้กับ ร้อยตำรวจเอกศักดิ์ชัย เกษสุภะ
ด.ต.ประกาศิต ชำนาญหมอ
บุรุษไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่เก็บขยะ
เจ้าหน้าที่กวาดถนน และเจ้าหน้าที่
พ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก
ณ บริเวณหน้ามุขอาคารลาซาล
วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูคาทอลิกมอบผ้าห่ม
ให้กับผู้สูงอายุชุมชนหลังอาสนวิหาร
นักบุญอันนา(วัดคาทอลิก)
เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร มอบโชค
รางวัลจากบัตรสอยดาวให้กับนักเรียน
ที่ส่งบัตรสอยดาวเข้าร่วมชิงรางวัล
ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 3
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครสวรรค์
วันที่ 28 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 1
ณ แหล่งการเรียนรู้การแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด
บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหารมอบกระเช้าอวยพร
คุณครูทัศนีย์ กรรณิกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ
วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา มอบของขวัญให้นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูลนิธิลาซาล
เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมูลนิธิลาซาล
วันที่ 27 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะศึกษาดูงานผู้รับผิดชอบ
และผู้ประสานงานและทีมงานวิจัย
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
นำโดย นายอำนาจ จารุมณีโรจน์ เลขาธิการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 60 คน
มาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นิทรรศการลาซาลรวมพลังเรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง และนิทรรศการตามรอยเท้าพ่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล
สวัสดีปีใหม่ 2560
วันที่ 25 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
 
   
ร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
บาทหลวงเบเนดิกต์ ศิริชาญ เอียงผาสุข
เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนานครสวรรค์
และมอบของขวัญให้กับผู้สูงวัย
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย อาสนวิหารอันนา
เทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ 24 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
ให้กับพระสงฆ์อาวุโส คุณพ่อลาบอรี
คุณพ่อปีโย คุณพ่อกูตังค์
ณ บ้านพักซีมีโอน นครสวรรค์
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ คณะภราดา
ตัวแทนครู นักเรียน คาทอลิก ร่วมใจส่งความสุข
โดยการร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
ให้กับคณะเซอร์อารามคาร์แมลนครสวรรค์
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
   
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2016
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
พร้อมคณะครู นักเรียนคาทอลิก
และสัตบุรุษมากมาย มาร่วมรับพระกุมาร
และส่งความสุขวันคริสต์มาส
ณ วัดน้อย น. ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา พร้อมด้วยฝ่ายอภิบาล
ครู และนักเรียน คาทอลิก
ไปร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
ให้กับพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ณ สำนักมิสซังคาทอลิกนครสวรรค์
และในโอกาสนี้ได้มอบตุ๊กตา
ที่คุณครูและนักเรียนแบ่งปันเพื่อนำไป
มอบให้กับน้องๆผู้รอโอกาสบนดอยต่อไป
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพ
โดยมีคุณครู นักเรียนคาทอลิก
นักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
ให้กับสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
ให้กับสำนักงานสรรพกรจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ส่งมอบของขวัญจาก คณะภราดา
ผู้บริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เพื่อนำไปมอบให้กับ ทหารและตำรวจ จังหวัดปัตตานี
ขอขอบพระคุณไปรษณีย์ไทย
และบุรุษไปรษณีย์ทุกท่านที่กรุณา
เป็นสื่อกลางในการส่งความสุข
ให้ทหาร-ตำรวจ ชายแดนใต้ทุกนาย
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
   
ร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
ให้กับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ร้องเพลงอวยพรโอกาสพระคริสตสมภพ
ให้กับท่านผอ.เพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมกับ คณะลาซาลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ลาซาลกรุงเทพ
ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ลาซาลสังขละบุรีและลาซาลเนอสเซอร์รี่
ร่วมกิจกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้กับประชาชนที่สนามหลวง
โดยเริ่มทำหน้าที่บริการอาหาร
ตั้งแต่เวลา 04.00 น. จนถึง 18.00 น.
วันที่ 19 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
โครงการพ่อผู้ทรงอัจฉริยภาพ
ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การประชุมครู
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 12 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร่วมงานฉลองบ้านเณรจอลปอล
และโอกาส50 ปี สังฆมณฑลนครสวรรค์
วันที่ 10 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และพนักงาน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดกิจกรรมลงนามถวายอาลัย
และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( บนผืนผ้า)
เพื่อนำไปร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ "พ่อ"
ผู้ทรงอัจฉริยภาพด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ
ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2559
นศท.รุ่งโรจน์ ลี้มงคลเลิศ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา
จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 31
ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณ,
และสวนสนาม นศท. ประจำปี 2559
ณ สนามกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 8 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

คุณครูร่วมกับโรงเรียน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น.
คณะครูระดับอนุบาลเป็นเจ้าภาพ
ชมภาพกิจกรรม

   
วันที่ 8 ธันวาคม 2559
คณะภราดา ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร่วมสวดภาวนา โอกาสสมโภช
แม่พระปฏิสนธินิรมล
ณ วัดน้อย นักบุญยอห์น เดอ ลาซาล
ชมภาพกิจกรรม
   
คุณครูร่วมกับโรงเรียน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้ วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพ
ชมภาพกิจกรรม
   
การประชุมครู ประจำเดือนธันวาคม 2559
เรื่องรายละเอียดมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์ใหม่)
การเตรียมการประชุมผู้รับผิดชอบ
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
งานฝ่ายวิชาการ และการเตรียมงานต่าง ๆ
ตลอดเดือนธันวาคมนี้
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
การประชุมครูโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ในโอกาสนี้ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ได้มอบหนังสือ "70 พลังความดีที่พ่อให้
" เพื่อให้คุณครูได้อ่านและน้อมนำ
ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
เพื่อสานต่อพลังความดีของพระองค์..
.ขอขอบคุณสถานีน้ำมัน ปตท.
ที่สนับสนุนหนังสือ มา ณ โอกาสนี้
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยตัวแทนชมรมครูพุทธ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะ
แด่พระเดชพระคุณพระโสภณวราภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระราชาคณะชั้นราช
ในราชทินนามที่ "พระราชรัตนเวที "
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 5 ธันวาคม 2559
งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 8
โดยมีครูลัดดา กล่ำชัย ครูนุกูล เทียนเกตุแก้ว
และตัวแทนลูกเสือวิสามัญจำนวน 8 คน
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ครั้งที่ 8
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปี The Jubilee Year
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียน
ที่เข้าค่ายในครั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 5-9 ธันวาคม 2559
- พิธีเปิด ชมภาพกิจกรรม
- กิจกรรมเดินทางไกล ชมภาพกิจกรรม
- กิจกรรมผจญภัย ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 พิธีเปิดการประชุม APLEC9
ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธุ์
ครูนงลักษณ์ โอสถานุเคราะห์ และ
ครูจักริน ปู่ภิรมย์ ร่วมกับคุณครูของ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
และลาซาลกรุงเทพ เป็นตัวแทนของคณะลาซาล
แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม APLEC9
ณ ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 4-8 ธันวาคม 2559
- วันแรกของการอบรม ชมภาพกิจกรรม
- กิจกรรมกลุ่มและพิธีปิด ชมภาพกิจกรรม
   
ร่วมถวายมุทิตา อายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิด 58 ปี
พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
วันที่ 5 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ 5 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.
คณะครู นักเรียน ระดับ ป.1-6
ร่วมกิจกรรมทำความดีถวายพ่อ
ณ ลานหน้าอาคารเบนิลด์
ชมภาพกิจกรรม

   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และพนักงานโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดพิธีน้อมถวายอาลัย
บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยได้เชิญตัวแทนคุณพ่อของนักเรียน
เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 500 คน
และนิทรรศการตามรอยเท้าพ่อ
นิทรรศลาซาลรวมพลังเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
โรงเรียนจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
โดย คณะภราดา ครู นักเรียน พนักงานและผู้ปกครอง
เข้าร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 50 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จำนวนผู้ร่วมในพิธี ประมาณ 5,000 คน
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
คณะภราดา ครู นักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ครบ 50 วัน ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
ประธานในพิธี คุณพ่อนฤนาท ปานกรด
ชมภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).