ปีการศึกษา 2558 I กิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
   
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดง
ในงานตรุษจีนปากน้ำโพ การแสดงชุด
“สายใยแห่งสัมพันธ์ นครสวรรค์ แดนมังกร”
ณ เวทีริมน้ำ
วันที่ 22 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พนักงานร่วมกับโรงเรียน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.3 ติว O-NET
โดย Learn Education ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

พิธีเปิดกีฬาประเพณีของระดับ ม.4-6
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
คณะภราดา ครู นักเรียน คาทอลิก
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสครบรอบสตมวาร (100วัน)
และโอกาสวันเด็กและวันครูแห่งชาติ
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสครบรอบสตมวาร (100วัน)
และโอกาสวันเด็ก วันครูแห่งชาติ
มีคณะภราดา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และนักเรียน รวม 5,000 คน ร่วมในพิธี
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การแสดงของคุณครูระดับ ป.1-6
และครูระดับอนุบาลกิจกรรม ลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ระดับ ป.1-6 ร่วมกิจกรรมทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)
ณ บริเวณหน้าอาคารเบนิลด์
วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ระดับอนุบาลจัดกิจกรรม
ระดมทุน ลาซาลมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยคณะครู
ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป
โครงการบรรพชาสามเณร 89 รูป (โดยนักศึกษาวิชาทหาร)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)
ระหว่างวันที่ 18-23 มกราคม 2560
ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต
พระอารามหลวง (วัดเขากบ)
วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา
ณ วัดศรีชุม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
และวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารฯ
จ.พิษณุโลก วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
   
คุณครูระดับ ป.1-6 ร่วมกับโรงเรียน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครู เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม
ณ ค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
   
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
จ.ลพบุรี วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
   

การแสดงของคุณครูแผนกเข้มข้น
และครูต่างชาติ กิจกรรมลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน
ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.3 ทัศนศึกษา
ณ พระราชวังบางปะอิน
วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดหลวงปู่ทวด จ.อ่างทอง
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน
นำพานพุ่มดอกไม้สด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

คุณครูระดับ ม.1-3 ร่วมกับโรงเรียน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้ วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
ขอขอบคุณท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ที่เลี้ยงไอศครีม แก่คณะครู นักเรียน
และพนักงาน มอบในโอกาสวันเด็ก
และวันครู วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรม ป.1-6 จัดกิจกรรม ลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซับน้ำตาชาวใต้
ณ อาคารเบนิลด์
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูระดับ ม.1-6 จัดกิจกรรม ลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณ
และโมทนาคุณนักบุญยวง เดอ ลาซาล
โอกาส วันเด็ก วันครู
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมมอบรางวัลแก่ครู
โอกาสวันครู
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมมอบรางวัลแก่เด็ก
และเยาวชนโอกาสวันเด็ก
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ยินดีต้อนรับผู้นิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
เพื่อมาติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนร่วม
ในการนำเสนอผลงาน
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
เนื่องในวันครู แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คุณครูทัศนีย์ กรรณิกา เข้ารับรางวัล
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด
วันที่ 16 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ชมรมครูพุทธโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ
และถวายผ้าป่าสามัคคี จำนวนเงิน 5,000 บาท
เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
ณ วัดปากน้ำโพเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 16 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

อธิการประภาส ศรีเจริญ เข้ารับรางวัล
เหรียญเงินระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
กิจกรรม “ค่านิยม 12 ประการลาซาลสานแนวคิด
พิชิตการอ่าน” ในงานวันครู ประจำปี2559
วันที่ 16 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา คณะครู ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสวันครู ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 16 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอย
ได้เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคเหนือ 4คนแรก
จาก120คน ไปต่อระดับประเทศ
ได้หมายเลขใหม่
TI 10 ขอขอบคุณทุกแรงใจ
วันที่ 14 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2ร่วมงานกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-3
และ ม.4-6 เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู ระดับ ป.1-6
จัดกิจกรรม วันเด็ก ประจำปี 2560
วันที่ 13 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จัดกิจกรรม ลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 13 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ให้พรและส่งกำลังใจให้กับน้องพลอย
ก่อนเดินทางไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่
ในงานเยาวชนต้นเเบบเก่งและดี
to be number one idol season 7
เป็นกำลังใจให้น.ส.สวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์
น้องพลอย ( TI 078 )
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เป็นตัวเเทนจังหวัดนครสวรรค์
ไปแข่งระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ศิษย์เก่า
ผู้ปกครอง ครู พนักงาน ร้านค้า และนักเรียน
ร่วมพิธีสดุดี นักบุญ ยอห์น เดอ ลาซาล
“นักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย”
วันที่ 13 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
และการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ นักเรียนชั้น ป.6
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 12 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
แสดงความยินดีแก่เซอร์นาตาลีสุภาพร วจีสุทธิโชติ
โอกาสรับตำแหน่ง
อธิการิณีอารามคาร์แมลนครสวรรค์
วันที่ 12 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนคาทอลิก
เข้าอวยพรปีใหม่แก่ท่านธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 12 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
มาทำการการสอนเสริม
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนชั้น ม.6
ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 12 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.3
เข้าสอบการเรียน Learn Education
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วันที่ 12 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ขอขอบคุณ
อาจารย์ไข่แก้ว ปวงคำคง ผู้ประสานงานภาคเหนือ
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
พร้อมด้วยนายมานัส นพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
สพม.35 จ.ลำปาง
มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 11 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับ ม.3
โดยบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ณ หอประชุมเอนกประสงค์
วันที่ 11 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ตัวแทนครู เข้าอวยพรปีใหม่
แก่ พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย
ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์
วันที่ 11 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหาร รับฟังการนำเสนอผลงาน
นิทรรศการโครงงานคุณธรรม ของครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 9 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 9 มกราคม 2560
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะครู
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เข้านมัสการและขอพร
จากพระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร.
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์,
เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
และได้ถวายผ้าป่าสามัคคี จำนวนเงิน 10,000 บาท
ณ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
ทหารชายแดนใต้ กรมทหารพราน 22
ได้รับของขวัญปีใหม่จากคณะภราดา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ที่ส่งไปมอบให้และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 8 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คุณครูระดับประถม 1-6
และคุณครูระดับ ม.1-3
เข้ารับฟังการขยายผล การอบรม
โครงการ มาร์ชชิ่งความดี โดยครูแกนนำ
วันที่ 6 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู
เข้าอวยพรปีใหม่แก่ พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา
รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
วันที่ 6 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท CAT Telecom
สำนักงานบริการลูกค้า กสท. นครสวรรค์
เข้าอวยพรปีใหม่แก่ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และคณะผู้บริหาร
วันที่ 6 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะสมาคมศิษย์เก่าโชติรวี
เข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
และคณะผู้บริหาร
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะครูคาทอลิก
ร่วมพิธีมิสซาตรีวาร ณ วัดพระนามกรเยซู
บ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี และมอบข้าวสาร
อาหารแห้งให้กับ คุณพ่อพรชัย สิงห์สา
เพื่อนำไปมอบให้กับ
บ้านเด็กทุนโรงเรียนวัดพระนามกรเยซูสิงห์บุรี
วันที่ 5 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครูและนักเรียน ร่วมกันนำเงินผ้าป่าสามัคคี
จำนวน 10,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
วันที่ 5 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นำความปรารถนาดี
จากคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ไปอวยพรปีใหม่มอบแด่พลตรีบุญยืน อินกว่าง
ผู้บังคับบัญชา มทบ.31
และพันเอกพงษ์ยุทธ งามเกษม
ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.31
ณ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ
วันที่ 5 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครูและนักเรียน ร่วมกันนำเงินผ้าป่าสามัคคี
จำนวน 10,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดเทพนิมิต จ.นครสวรรค์
วันที่ 5 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
พร้อมด้วยคณะทำงานด้านโรงเรียนคุณธรรม
จัดประชุมสภานักเรียน แกนนำโครงงานคุณธรรม
เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรม
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ
วันที่ 5 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาอาสาสมัคร
Volunteers from University of St. La Salle ,Philippines
เพื่อมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน
และมาเรียนรู้การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ เป็นเวลา 2 เดือน
นอกจากนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่าง Br. Manuel R. Pajarillo FSC, PhD
President and Chancellor University of St. La Salle
และภราดาประภาส ศรีเจริญ
อธิการโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 4 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
 
 
 
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).