ปีการศึกษา 2558 Iกิจกรรมปีการศึกษา 2559


 
   
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครองและ
รับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
รอบที่ 1 ชั้น ป.1-3 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 2 ชั้น ป.4-6 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 3 ชั้น ปฐมวัย ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
   
ประชุมผู้ปกครองและ
รับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
รอบที่ 1 ชั้น ม.1 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 2 ชั้น ม.2 ชมภาพกิจกรรม
รอบที่ 3 ชั้น ม.3 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
   
ขยายผลการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
- ระดับม.4- 6ชมภาพกิจกรรม
- ระดับ ม.1-3 ชมภาพกิจกรรม
- ระดับ ป.1-6 ชมภาพกิจกรรม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
   
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1
ทดสอบสมรรถภาพและตรวจร่างกาย
ชั้นปีที่ 2-3 รายงานตัว ณ ค่ายจิรประวัติ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
รับการตรวจประเมินกิจกรรม
"สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
ประจำปี 2559
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.4-6
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
รอบที่ 1 08.30-10.30 น.  ชั้น ม.4
รอบที่ 2 10.30-12.30  ชั้น ม.5-6
วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

คณะผู้บริหาร ครู
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า
โอกาสปฏิญานตนครั้งแรก
ภราดา เปาโล อนุวัฒน์ ยาสาไชย FSC.
ภราดา ราฟาแอล ธเนศ เลิศวาจา FSC.
ภราดา มัทธิว ธวัชชัย จูมคำตา FSC.
ณ วัดน้อยนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2016
ชมภาพกิจกรรม

   

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน คนงาน
ร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นั่งสมาธิ สวดมนต์ รักษาศีล 5
เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ตัวแทนนักเรียน  จำนวน 500 คน ครู 20 คน
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีทางพุทธศาสนา
เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา “วันวิสาขบูชา”
ณ วัดไทรใต้
วันที่ 19 พฤษภาคม  2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ขอบคุณน้ำใจอันดีของผู้บริหาร
ครู นักเรียนจิตอาสา ที่มาช่วยกัน
ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
รับส่ง ดูแลนักเรียนถึงหน้าห้องเรียน
ในเช้าวันนี้ที่ฝนตกอย่างหนัก
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

กิจกรรมสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง
และวิธีการป้องกันเพลิงไหม้เบื้องต้น
แก่คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง พนักงาน แม่ค้า
โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
วจนพิธีกรรมสดุดี
นักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล
นักบุญประจำอาคารลาซาล
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ขยายผลการอบรมเรื่องการจัดการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม
ณ ห้องศูนย์วิชาการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
จำนวน 150 คน ครู 5 คน
ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
เทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดวรนาถบรรพต
พระอารามหลวง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวลาซาล 
ในช่วงเช้ามีพิธีต้อนรับครูอาสาสมัครจีน
โครงการรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลจีน
Miss ZENG GUA NGQI และคุณครู
สอนภาษาอังกฤษ ชาวฟิลิปปินส์
Miss.Fennelyne Calado Leano
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ยินดีต้อนรับนักเรียน สู่ครอบครัวลาซาล
วันนี้เปิดภาคเรียนวันแรกสำหรับนักเรียน
เตรียมอนุบาล อนุบาล1 และป.1-ม.6
ท่านอธิการได้ให้โอวาทและข้อคิดหน้าเสาธง
ขอท่านนักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล
อวยพระพรแก่นักเรียนทุกคน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีมิสซาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองสมโภช
นักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล
ผู้ก่อกำเนิดคณะภราดาแห่งโรงเรียนคริสตังค์
และองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ผู้บริหาร ตัวแทนครู
ร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ชมภาพกิจกรรม
 
 
 
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์- - - 18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasallechote.ac.th
Design by La Salle Development Teams (LSDT).