ฝ่ายสำนักงานอธิการ
   

ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภาคเรียนที่ 1/ 2565

ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภาคเรียนที่ 2/ 2565

 

 

   
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)