ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน


• นักเรียนชาย
1. ผม ให้ไว้ผมสั้นทรงนักเรียน ห้าม(ไว้จอน แสกตรง เสยผม ไว้หนวด-เครา ใส่น้ำมันเจล หรือทำให้ผมผิดจากสีธรรมชาติ)
2. เสื้อ เป็นเสื้อเชิ้ตคอตั้ง  ตัวตรง  ไม่รัดรูปหรือหลวมจนเกินไป  มีกระเป๋าทางอกเบื้องซ้าย 1 กระเป๋า  เหนือ กระเป๋าปักชื่อ-สกุล  ของนักเรียนด้วยไหมสีแดง ตัวอักษรสูง 0.80  -  1.00  เซนติเมตร  ทางอกเบื้อง ขวาปักอักษรย่อ  ล.ซ.  -  เลขประจำตัวอารบิก
3. กางเกง ขาสั้นสีน้ำเงิน  ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด  ขากางเกงสั้นเหนือกึ่งสะบ้าเข่า 5  เซนติเมตร  ความ กว้างของขากางเกง  8-12  เซนติเมตร  กระเป๋าข้าง  2  ใบ  ไม่มีกระเป๋าหลัง
4. รองเท้า ผ้าใบสีดำ ชนิดผูกเชือก ห้ามเหยียบส้นรองเท้า
5. ถุงเท้า สีขาวยาวครึ่งน่องแบบนักเรียน ไม่มีแถวสีหรือลวดลาย ไม่พับ
6. ห้าม! ใส่ต่างหู แหวน สร้อยคอ
7. ห้าม! สักตามร่างกาย เจาะหูและจมูก

• นักเรียนหญิง
1. ผม ผมสั้นให้ยาวต่ำกว่าติ่งหู 2 ซม. ไม่สไลด์หรือซอย ผมยาวให้ถักเปีย  1  หรือ  2  เปีย ผูกโบว์สีน้ำเงิน ไม่มีลวดลาย  ติดกิ๊บดำชนิดเสียบไม่ให้ผมปกหน้า
2. เสื้อ ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ต้องใส่เสื้อซับใน ทางอกเบื้องซ้ายปักชื่อ–สกุล ของนักเรียนด้วยไหม ปักสีแดง  ตัวอักษรสูง  0.80 – 1.00  เซนติเมตร ทางอกเบื้องขวา ปักอักษรย่อ  ล.ซ.  เลขประจำตัวอารบิค
3. กระโปรง  สีน้ำเงิน  ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด  ปลายกระโปรงบาน  ไม่สอบความยาวของ กระโปรงอยู่พอดีระหว่างเข่าหรือ  4  นิ้วนับจากกึ่งกลางสะบ้าเข่าลงไป
4. รองเท้า  รองเท้านักเรียนหนังสีดำ  ส้นธรรมดา  ขัดให้มัน
5. ถุงเท้า  สีขาวแบบนักเรียน  ไม่มีแถบสีหรือลวดลาย  พับเหนือข้อเท้า
6. ห้าม!  ใส่ต่างหูแฟชั่น  แหวน แหวนพระ แหวนรุ่น สร้อยข้อมือ สร้อยแฟชั่นสร้อยทองคำ หรือนาค
7. ห้าม! สักตามร่างกาย  เจาะหูมากกว่าข้างละ  1 รู  เจาะจมูก  เจาะลิ้น

• เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี
1. นักศึกษาวิชาทหารแต่งเครื่องแบบตามระเบียบนักศึกษาวิชาทหาร
2. ลูกเสือ – เนตรนารี  แต่งเครื่องแบบในวันเรียน  วันเข้าค่ายพักแรม  วันสอบวิชา เครื่องหมายพิเศษ (คลิกชม..รายละเอียด)
3. ลูกเสือ – เนตรนารี  ใส่สายสะพายเมื่อติดเครื่องหมายวิชาพิเศษเครื่องหมายที่  10  ขึ้นไป
4. นักเรียนหญิง  ม.4 – 6  แต่งเครื่องแบบลูกเสือหญิง  วิสามัญ
5. นักเรียนชาย  ม.4 – 6  ที่ไม่เรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร  จะแต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

• เครื่องแบบสภานักเรียน  สารวัตรนักเรียน  สารวัตรสภานักเรียน
1. นักเรียนที่เป็นสมาชิกสภานักเรียน  สารวัตรนักเรียน  ใส่เครื่องหมายสัญลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด

เว็บไซต์ส่งเสริมการแต่งกายของ "นักศึกษา"

อ้างอิงจาก : หนังสือ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
พิมพ์ครั้งที่2: 2548, นครสวรรค์: สำนักพิมพ์ ไพศาลกราฟฟิค