คณะภราดา ไปเยี่ยมคุณครูทัศนีย์ กรรณิกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอให้ท่าน ผอ.
มีสุขภาพแข็งแรงและหายป่วยในเร็ววัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะทำงานจาก Learn Education
มาติดตามการเรียนการสอน
Perfect Smart Class Room
ห้องเรียนการเรียนวิทย์-คณิตรูปแบบใหม่
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ชมรมครูพุทธโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมนำอาหารคาวหวาน ปัจจัยและถวายภัตตาหารเพลพระ
จำนวน 5 รูป พร้อมทั้งถวายผ้าป่าให้กับวัดหนองโรง
จำนวน 10,000 บาท ณ ห้องศูนย์วิชาการ
วันที่ 30 มิถุนายน 256
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ ที่เลี้ยงไอศครีม
ครู นักเรียนและพนักงาน ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โอกาสวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
- รอบที่ 1 08.30 น. ม.4-6 ชมภาพกิจกรรม
- รอบที่ 2 09.20 น. ระดับอนุบาล ชมภาพกิจกรรม
- รอบที่ 3 09.40 น. ระดับ ป.1-3 ชมภาพกิจกรรม
- รอบที่ 4 10.30 น. ระดับ ป.4-6 ชมภาพกิจกรรม
- รอบที่ 5 11.30 น. ระดับ ม.1-3 ชมภาพกิจกรรม

   
คณะภราดา ไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่คุณแม่ของคุณครูณีรมล คอวนิช
และเยี่ยมคุณครูวิภาดา บัวทอง ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
พระอวยพระพรแก่ท่านทั้งสองอยู่เสมอ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

ผู้แทนครูไปร่วมโมทนาบุญขอบคุณพระเจ้า
โอกาสเป็นวันเปิด "โครงการพัฒนาเด็กชาวไทยภูเขา
ณ บ้านพระหฤทัยสิงห์บุรี"
และร่วมฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
โอกาสฉลองวันเกิดพระคุณเจ้ายอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
สิริบุญอายุครบ 71 ปี
วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม

 

   
คณะภราดา ผู้บริหาร ไปเยี่ยมคุณแม่ของคุณครูรัชนันท์ พันธ์รัตน์
ซึ่งผ่าตัดตา ขอให้คุณยายพยุง พันธ์รัตน์
มีสุขภาพแข็งแรงและหายป่วยในเร็ววัน
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนจัดกิจกรรมประกาศสัตยาบันต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้หัวข้อ " ทำดีเพื่อพ่อ
สานต่อปัญหายาเสพติด"โดยมีขบวน
ธงเคลื่อนเข้าสู่พิธี หัวหน้างานกล่าวรายงาน
อธิการเปิดกรวย ผู้นำกล่าวสัตยาบัน
อธิการอ่านสาร และให้โอวาท
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและผู้บริหาร
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE Awards ปี 2558
จำนวน 4 รางวัล
มอบโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560
โดยภราดาจำลอง ชัยภูธร เป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
ภายในงาน คุณครูสุดสอาด แก้วงาม
เข้ารับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล
ต้านภัยยาเสพติดรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   


โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
สุขภาพอนามัยดี
ประจำปี 2560
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม
ในงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ
"รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"
ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คุณครูลัดดา กล่ำชัย
นำตัวแทนนักเรียนร่วมเข้าค่ายผู้นำ YCS
"รักพ่อ เดินตามพ่อ" วันที่16-18 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ชมภาพกิจกรรม
   

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ร่วมรับชมการแสดงโชว์ “โรนัลด์ แมคโดนัลด์”
โดยมีการแสดงมายากล เล่านิทาน ตลอดจนใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ประกอบการแสดง โดยนำเนื้อหาเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสุขภาพหรือกิจวัตรต่างๆ
ของเด็กผูกเป็นเรื่องให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้
พร้อมกับที่ได้รับความสนุกสนาน
ณ บริเวณหน้าอาคารเบนิลด์
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนนายสิบจำนวน 150 คน
มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
ในโครงการศาสนิกสัมพันธ์ภูธร 6
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริตสเจ้า
โดยบาทหลวงนฤนาท ปานกรด เป็นประธานในพิธี
ณ วัดน้อย นักบุญยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน ม.3 โดยมี อธิการประภาส ศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในภาคเช้านักเรียนได้รับความรู้ด้านกฏหมายจากท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นนักเรียนเข้ารับการอบรมรมเรื่องระเบียบวินัย จากวิทยากรทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ภาคบ่ายได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากพระมหาวิทยากร กิตติเวที วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน ม.2 โดยมี ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธ์ ที่ปรึกษาระดับ ม.1-3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในภาคเช้านักเรียนได้รับความรู้ด้านกฏหมายจากท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นนักเรียนเข้ารับการอบรมรมเรื่องระเบียบวินัย จากวิทยากรทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ภาคบ่ายได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากพระมหาวิทยากร กิตติเวที วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ระดับ ม.1-3 จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน ม.1
โดยมี ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธ์ ที่ปรึกษาระดับ ม.1-3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในภาคเช้านักเรียนได้รับความรู้ด้านกฏหมายจากท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นนักเรียนเข้ารับการอบรมรมเรื่องระเบียบวินัย จากวิทยากรทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ภาคบ่ายได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากพระมหาวิทยากร กิตติเวที วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยครูแกนนำเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ "เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรม 42C ผู้เข้ารับการอบรม 135 คน
ชมภาพกิจกรรม
   
A Minute For Peace With Pope Francis Thursday 8th June 2017 at 1.00pm คณะภราดา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ร่วมใจกันภาวนาพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นเวลา 1 นาที เพื่อวอนขอสันติภาพโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
   
กิจกรรมช่วงพักกลางวัน วันสิ่งแวดล้อมโลก การจัดแสดงผลงานนักเรียน การแสดงละคร การร้องเพลง ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก คำขวัญประจำปี 2560คือ ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยครูแกนนำ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ "เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมอินคำ ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน
ชมภาพกิจกรรม
   
  ชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา