อธิการประภาส ศรีเจริญ
นำทีมวิทยากรแกนนำ
ได้แก่ครูสิริกร ธระสวัสดิ์
ครูสายฝน รัตนพันธ์
ครูขัตติยา ช่วงชิต
และครูพัทธนันท์ พานประทีป
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ตามโครงการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษาเอกชน
ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.12 น.
ชมรม To Be Number One
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมแสดงบนเวทีในงานมหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี
TO BE NUMBER ONE
ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 ฮอลล์ 9
ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนเป็นสนามการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
(โรงเรียนเอกชน)
ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ชมภาพกิจกรรม
   
   
   
อธิการให้โอวาทและให้กำลังใจ
คณะครูฝึกสอนและนักเรียนนักแสดง
ในการซ้อมใหญ่ของทีมงานTo Be Number One
เพื่อร่วมแสดงในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTo Be Number One
เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติระดับกองทัพบก
เพื่อปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ตระหนัก
และระลึกถึงความเสียสละของบรรพชนในอดีต
กระตุ้นให้เกิดความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชาติ
และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร คณะครูและพนักงาน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จำนวน 1,250 คน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญและคณะภราดา
ไปเยี่ยมคุณครูจักริน ปู่ภิรมย์และเยี่ยม
คุณแม่ของคุณครูเบญจวรรณ บุญส่ง
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและหายป่วยในเร็ววัน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมครู ประจำเดือนกรกฎาคม
ดำเนินการประชุมโดยท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ทีมศิษย์เก่าลาซาลโชติรว
แข่งบาสเกตบอลกับทีมน้องๆ
ตัวแทนโรงเรียนลาซาลโชติรวี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
รด.จิตอาสา รร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมกิจกรรมฟังพระเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ร่วมกับรองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 31
และกำลังพลทหาร ณ มลฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ผกท.ภานุวัฒน์ ผูกคล้ายและ รด.จิตสีขาว
เข้าร่วมการรับตรวจ จาก คณะชุดตรวจการบรรจุ
และการใช้กำลังพลสำรอง
และติดตามความคืบหน้างาน รด.จิตสีขาว
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
ณ เวทีหน้าศาลาการเปรียญวัดวรนาถบรรพต
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนของเรา
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิด
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 13,000 บาท
จากการจัดส่งเทียนจำนำพรรษา
เข้าร่วมประกวด โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
ขอขอบคุณคุณครูศิลปะ
และคุณครูทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ให้งานครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษามีกิจกรรมทางศาสนาดังนี้
ตัวแทนครูและนักเรียนทุกระดับชั้น
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาวัดต่าง ๆ
โรงเรียนได้นำเงินที่ครู นักเรียน
ผู้ปกครองร่วมทำบุญ มาซื้อของ พร้อมทั้งปัจจัยถวายวัดต่าง ๆ
ในศุกร์ที่ 7 ก.ค. ดังนี้
- พิธีมอบเทียนแก่ระดับต่าง ๆ ชมภาพกิจกรรม
- นักเรียนชั้น ม.6 ชมภาพกิจกรรม
- แผนกเข้มข้น ชมภาพกิจกรรม
-ระดับป.1-3 ชมภาพกิจกรรม
-ระดับ ม.1-3 ชมภาพกิจกรรม
- ระดับม.4-6 ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
ปีการศึกษา 2560
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ผู้เป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของพสกนิกรชาวไทย
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ กอง 2 ระดับ ม.3
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โดยมีท่านผู้ว่าราชจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธี
ณ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
  ชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา