วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จับรางวัลบัตรการกุศลเนื่องในวันวิชาการ ตรวจสอบรายชื่อที่ได้รับ
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Design by La Salle Development Team (LSDT)