พระวาจาทรงชีวิต "จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกันให้อภัยกัน ดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสเจ้าเถิด (อฟ.4:32)
 
 
 
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ลาซาลนครสวรรค์

ลาซาลกรุงเทพ

ลาซาลจันทบุรี

La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร์
ครูชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
คอมพิวเตอร์
ครูวนาลี บุตรสะ
วิจัยในชั้นเรียน
ผลงานนักเรียน
สื่อCAIคอมพิวเตอร์
ครูธีรนุช ภูกำเนิด
วิจัยในชั้นเรียน
แผนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ครูเบญจวรรณ บุญส่ง
 
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนลาซาล

ดูวิดีโอทั้งหมด
ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 


คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมพิธีระลึกถึงการจากไปของ ภราดาโยเซฟ วันคอย
ชาตะ 8 สิงหาคม 2464
มรณะ 24 เมษายน 2551
ในปี 2505-2510 อธิการโยเซฟ วันคอย
ในสมัยท่านได้ปรับระบบ จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
จนได้รับรับรองวิทยฐานะให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลในปี พ.ศ.2506
และยังได้สร้างโรงอาหารใหญ่ที่อยู่หลังอาคารลาซาล
วันที่ 24 เมษายน 2560 ชมภาพกิจกรรมโครงการพระราชดำริที่น่าสนใจ 29 โครงการ
ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน

5 จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 
สื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อน้อมถวายความอาลัยและเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำ
ไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี
กรุงเทพธุรกิจ http://daily.bangkokbiznews.com/special/d14
The Nation http://nationmultimedia.com/news/breakingnews/30297757
คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/news/regional/246297
ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/2016/10/18/106616
 
16 บทเพลงพระราชนิพนธ์จาก ‘ในหลวง’ ที่เราคุ้นหูกันอย่างดี
http://www.catdumb.com/royal-music-093/
 

 
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

สาระน่ารู้ ดูแลสุขภาพ

     
Booklet
โรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
โรคมือ เท้า ปาก
แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก
(ฉบับผู้ปกครอง)
โปสเตอร์ รู้จัก..โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://beid.ddc.moph.go.th/media/
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กระทรวงสาธารณสุข
 
    คลังความรู้ สื่อการสอน
     
     
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.krooupdate.com/
     
    สื่อการสอนมัลติมีเดีย
     


โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
โครงการมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 ระดับภาค
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยคณะภราดา
ผู้บริหาร นำคณะครู
ร่วมงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ปี 2560
และเข้ารับ“รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.
(OPEC AWARDS)"
รวม 12 รางวัล ณ หอประชุมคุรุสภา
กระทวงศึกษาธิการ
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
- รับรางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช. (OPEC AWARDS)"
- รับรางวัลภาพยนต์สั้น
- จัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม
- ชุดการแสดงเต้นกำ รำเคียว
   
กิจกรรม English is Fun ระดับอนุบาล
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยม
การซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำ
บริเวณด้านข้างโรงเรียนติดกับวัดไทรใต้
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมวันแห่งความรัก Valentine's Day
ในวันนี้นักเรียนมีโอกาสได้แสดงความรัก
ขอบคุณและขอโทษแก่คุณครูประจำชั้น
มอบความปรารถนาดีแก่เพื่อน
พี่น้องชาวลาซาลร่วมกัน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ครูและนักเรียนคาทอลิก
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสปิดภาคเรียน วันศุกร์ต้นเดือน
และวันแห่งความรัก
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู
ร่วมงานลาซาลเลี่ยนแฟร์ 2017
ณ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
   
คณะผู้บริหาร ร่วมงาน
วันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
งานวิชาการลาซาลโชติรวี ครั้งที่ 24
"ลาซาลโชติรวี ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง"
La Salle Chotiravi following the King footstep
toward Sufficiency Economy
ชมภาพกิจกรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
- พิธีเปิด
- ตลาดนัดวิชาการระดับ ม.4-6
- นิทรรศการรวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
- การแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษ
- การประกวดชุดรีไซเคิล
ชมภาพกิจกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
- ตลาดนัดวิชาการ ม.1-3
- คณะครูและนักเรียนมาศึกษาดูงาน
- พิธีมอบเกียรติบัตร ประพฤติดี เรียนดี ผลงานดีเด่น
   
พิธีเปิดงานตลาดนัดวิชาการ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
วจนพิธีกรรม
สดุดีนักบุญมีเกล เฟเบรส คอร์เดโร
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.1 ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ในงานมหกรรมวันเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จังหวัดนครสวรรค์
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560
ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตลาดนัดลาซาลระดับอนุบาล 1-3
ณ อาคารมาดาพิทักษ์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ปีการศึกษา 2559
สนามสอบโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่3
ปีการศึกษา 2559
สนามสอบโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
รับการประเมินโครงการมาร์ชชิ่งความดี
ปีที่ 4 ระดับจังหวัด คณะกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียน
เพื่อดูภาพรวมระบบพัฒนาวินัยเชิงบวก
ลงสู่ตัวนักเรียนและโรงเรียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
แห่กลางวัน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมสืบสานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ 101 ปี
โดยส่งรถตรุษจีนพร้อมด้วยนางฟ้า
จากระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมแสดง
ในขบวนแห่กลางคืน
วันที่ 31 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
แห่กลางคืน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมสืบสานประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ 101 ปี
โดยส่งรถตรุษจีนพร้อมด้วยนางฟ้า
จากระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมแสดง
ในขบวนแห่กลางคืน
วันที่ 30 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ต้อนรับ คณะมังกรทอง คณะสิงโตกว๋างสิว
สิงโตฮากกาและการแสดงของนางฟ้าของโรงเรียน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู
นักเรียน ผู้ปกครองและพนักงาน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 30 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2560
เพื่อวางแผนงานและติดตามการดำเนินงาน
การเรียน การสอน งานวิชาการ งานฝ่ายต่างๆ
และมอบของขวัญวันเกิดให้กับคุณครู
ที่เกิดเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม
วันที่ 29 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมพัฒนา Mobile Applications
ได้รับรางวัล Popular vote
รับโล่และเกียรติบัตรพร้อมทุน
การศึกษา 5,000 บาท
ในงาน The Winner Award Thailand
ICT Youth Challenge 2016
วันที่ 27 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่าย Day Camp
ของลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง
ระดับชั้น ป.1-3
วันที่ 27 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรม Happy Chinese New Year 2017
โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้น ป.1-6
เหล่าซือ และคุณครูที่สอนภาษาจีน
กิจกรรมจัดขึ้นที่หน้าอาคารเบนิลด์
วันที่ 26 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนคาทอลิกเข้ารับฟังการบรรยาย
งานส่งเสริมกระแสเรียก
และงานเยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์
โดยคุณพ่อสันติ ปิตินิตย์นิรันดร์
ณ ห้องโสต 2 วันที่ 26 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
น้อง ๆ ป.1-6 ช่วยกันเชียร์และเป็นกำลังใจ
ให้กับพี่หยำ ภาสกร สิงห์ปาน
วันนี้มามอบเสียงเพลงเพราะ ๆ
ที่อาคารเบนิลด์
วันที่ 26 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ครู นักเรียน ร่วมส่งกำลังใจ
ให้กับเด็กชายภาสกร สิงห์ปาน
สำหรับการซ้อมใหญ่เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
วันที่ 26 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ต้อนรับ Br. Iñigo Riola FSC
Philippines Country Coordinator
มาเยี่ยมชมการเรียน การสอน
ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 26 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายวิชาการ
ของนักเรียนระดับอนุบาล 2
การบูรณาการผ่านฐานการเรียนรู้
วันที่ 25 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายวิชาการ
ของนักเรียนระดับอนุบาล 3
การบูรณาการผ่านฐานการเรียนรู้
วันที่ 24 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การแสดงของนักเรียนในงานตรุษจีน
ชุด "แสงจันทร์แห่งศรัทธา สายธาราเชื่อมสัมพันธ์"
ณ เวทีริมน้ำ
วันที่ 24 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
สถานีโทรทัศน์ NBT มาถ่ายทำกิจกรรม
และสัมภาษณ์อธิการประภาส ศรีเจริญ
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เกี่ยวกับแนวคิด
ด้านการจัดการขยะในโรงเรียน
วันที่ 24 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) มาเยี่ยมชม
การเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 24 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ร่วมกับสภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมแสดงความจงรักภักดี
"ทำดีถวายพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 24 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษา ณ วัดไชยวัฒนาราม
(อุทยานประวัติศาสตร์ฯ ) วัดพระศรีสรรเพชญ์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
และตลาดน้ำอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 22 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดง
ในงานตรุษจีนปากน้ำโพ การแสดงชุด
“สายใยแห่งสัมพันธ์ นครสวรรค์ แดนมังกร”
ณ เวทีริมน้ำ
วันที่ 22 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ครูออมสิน พงษ์เกษตร์กรรม์
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกกว้าง กับห้องสมุดมีชีวิต”
ณ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พนักงานร่วมกับโรงเรียน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.3 ติว O-NET
โดย Learn Education ณ ห้องประชุมสตีเฟ่น
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

พิธีเปิดกีฬาประเพณีของระดับ ม.4-6
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
คณะภราดา ครู นักเรียน คาทอลิก
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสครบรอบสตมวาร (100วัน)
และโอกาสวันเด็กและวันครูแห่งชาติ
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์จัดพิธีทำบุญตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โอกาสครบรอบสตมวาร (100วัน)
และโอกาสวันเด็ก วันครูแห่งชาติ
มีคณะภราดา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และนักเรียน รวม 5,000 คน ร่วมในพิธี
วันที่ 20 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การแสดงของคุณครูระดับ ป.1-6
และครูระดับอนุบาลกิจกรรม ลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ระดับ ป.1-6 ร่วมกิจกรรมทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)
ณ บริเวณหน้าอาคารเบนิลด์
วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ระดับอนุบาลจัดกิจกรรม
ระดมทุน ลาซาลมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยคณะครู
ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร 89 รูป
โครงการบรรพชาสามเณร 89 รูป
(โดยนักศึกษาวิชาทหาร)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน)
ระหว่างวันที่ 18-23 มกราคม 2560
ณ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต
พระอารามหลวง (วัดเขากบ)
วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา
ณ วัดศรีชุม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
และวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารฯ
จ.พิษณุโลก วันที่ 19 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
   
คุณครูระดับ ป.1-6 ร่วมกับโรงเรียน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณะครู เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม
ณ ค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
   
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
จ.ลพบุรี วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
   

การแสดงของคุณครูแผนกเข้มข้น
และครูต่างชาติ กิจกรรมลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน
ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.3 ทัศนศึกษา
ณ พระราชวังบางปะอิน
วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา
วัดหลวงปู่ทวด จ.อ่างทอง
วันที่ 18 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูพร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน
นำพานพุ่มดอกไม้สด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

คุณครูระดับ ม.1-3 ร่วมกับโรงเรียน
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดไทรใต้ วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
ขอขอบคุณท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
ที่เลี้ยงไอศครีม แก่คณะครู นักเรียน
และพนักงาน มอบในโอกาสวันเด็ก
และวันครู วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรม ป.1-6 จัดกิจกรรม ลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซับน้ำตาชาวใต้
ณ อาคารเบนิลด์
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูระดับ ม.1-6 จัดกิจกรรม ลาซาลมีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ซับน้ำตาชาวใต้
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณ
และโมทนาคุณนักบุญยวง เดอ ลาซาล
โอกาส วันเด็ก วันครู
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมมอบรางวัลแก่ครู
โอกาสวันครู
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมมอบรางวัลแก่เด็ก
และเยาวชนโอกาสวันเด็ก
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ยินดีต้อนรับผู้นิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
เพื่อมาติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนร่วม
ในการนำเสนอผลงาน
ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 17 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
อธิการประภาส ศรีเจริญ เข้ารับรางวัล
เหรียญเงินระดับประเทศ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
กิจกรรม “ค่านิยม 12 ประการลาซาลสานแนวคิด
พิชิตการอ่าน” ในงานวันครู ประจำปี2559
วันที่ 16 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ชมรมครูพุทธโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ
และถวายผ้าป่าสามัคคี จำนวนเงิน 5,000 บาท
เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2560
ณ วัดปากน้ำโพเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 16 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

ตัวแทนครูร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
เนื่องในวันครู แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คุณครูทัศนีย์ กรรณิกา เข้ารับรางวัล
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด
วันที่ 16 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
คณะภราดา คณะครู ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสวันครู ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 16 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอย
ได้เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคเหนือ 4คนแรก
จาก120คน ไปต่อระดับประเทศ
ได้หมายเลขใหม่
TI 10 ขอขอบคุณทุกแรงใจ
วันที่ 14 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2ร่วมงานกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ และตัวแทนนักเรียนชั้น ม.1-3
และ ม.4-6 เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 14 มกราคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
 
 

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)