พระวาจาทรงชีวิต "จงมีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตาต่อกันให้อภัยกัน ดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในองค์พระคริสเจ้าเถิด (อฟ.4:32)
 
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ผู้รับใบอนุญาต/อธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ลาซาลนครสวรรค์

ลาซาลกรุงเทพ

ลาซาลจันทบุรี

La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร์
ครูชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
คอมพิวเตอร์
ครูวนาลี บุตรสะ
วิจัยในชั้นเรียน
ผลงานนักเรียน
สื่อCAIคอมพิวเตอร์
ครูธีรนุช ภูกำเนิด
วิจัยในชั้นเรียน
แผนการจัดกิจกรรม
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ครูเบญจวรรณ บุญส่ง
 
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)
กิจกรรมชุมนุมเยาวชนลาซาล

ดูวิดีโอทั้งหมด
ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) A Minute For Peace With Pope Francis
Thursday 8th June 2017 at 1.00pm
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมใจกันภาวนาพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นเวลา 1 นาที
เพื่อวอนขอสันติภาพโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2560


โครงการพระราชดำริที่น่าสนใจ 29 โครงการ
ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน

5 จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 
สื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9
เพื่อน้อมถวายความอาลัยและเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำ
ไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี
กรุงเทพธุรกิจ http://daily.bangkokbiznews.com/special/d14
The Nation http://nationmultimedia.com/news/breakingnews/30297757
คมชัดลึก http://www.komchadluek.net/news/regional/246297
ฐานเศรษฐกิจ http://www.thansettakij.com/2016/10/18/106616
 
16 บทเพลงพระราชนิพนธ์จาก ‘ในหลวง’ ที่เราคุ้นหูกันอย่างดี
http://www.catdumb.com/royal-music-093/
 
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

สาระน่ารู้ ดูแลสุขภาพ

     
Booklet
โรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โปสเตอร์
โรคมือ เท้า ปาก
แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก
(ฉบับผู้ปกครอง)
โปสเตอร์ รู้จัก..โรคไข้หวัดใหญ่
ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://beid.ddc.moph.go.th/media/
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กระทรวงสาธารณสุข
 
    คลังความรู้ สื่อการสอน
     
     
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.krooupdate.com/
     
    สื่อการสอนมัลติมีเดีย
     


ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน ม.3 โดยมี อธิการประภาส ศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในภาคเช้านักเรียนได้รับความรู้ด้านกฏหมายจากท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นนักเรียนเข้ารับการอบรมรมเรื่องระเบียบวินัย จากวิทยากรทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ภาคบ่ายได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากพระมหาวิทยากร กิตติเวที วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน ม.2 โดยมี ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธ์ ที่ปรึกษาระดับ ม.1-3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในภาคเช้านักเรียนได้รับความรู้ด้านกฏหมายจากท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นนักเรียนเข้ารับการอบรมรมเรื่องระเบียบวินัย จากวิทยากรทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ภาคบ่ายได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากพระมหาวิทยากร กิตติเวที วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ระดับ ม.1-3 จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียน ม.1
โดยมี ภราดานิรันดร์ สุขสันต์กระสินธ์ ที่ปรึกษาระดับ ม.1-3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ในภาคเช้านักเรียนได้รับความรู้ด้านกฏหมายจากท่านสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นนักเรียนเข้ารับการอบรมรมเรื่องระเบียบวินัย จากวิทยากรทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ภาคบ่ายได้รับความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม จากพระมหาวิทยากร กิตติเวที วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยครูแกนนำเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ "เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรม 42C ผู้เข้ารับการอบรม 135 คน
ชมภาพกิจกรรม
   
A Minute For Peace With Pope Francis Thursday 8th June 2017 at 1.00pm คณะภราดา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ร่วมใจกันภาวนาพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นเวลา 1 นาที เพื่อวอนขอสันติภาพโลก วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
กิจกรรมช่วงพักกลางวัน วันสิ่งแวดล้อมโลก การจัดแสดงผลงานนักเรียน การแสดงละคร การร้องเพลง ณ ลานพระตรีเอกานุภาพสถาน วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก คำขวัญประจำปี 2560คือ ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยครูแกนนำ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ "เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมอินคำ ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.4-6
รอบที่ 2 เวลา 11.30 น. -14.00 น.
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ป.1-3
รอบที่ 1 เวลา 08.30 น. -11.00 น.
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
Once a Lasallian, Always a Lasallian
ค่ายลาซาล ม.1
หล่อหลอมดวงใจให้เป็นหนึ่ง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   

Once a Lasallian, Always a Lasallian
ค่ายลาซาลระดับชั้น ม.4
หล่อหลอมดวงใจให้เป็นหนึ่ง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

   
สรุปบทเรียนการอบรม
โปรแกรมการเรียน English for Entrance 4.0
โดยวิทยากรจาก Learn Education
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมนำเสนอบู๊ทนิทรรศการ
โครงการ To Be Number One
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ร่วมนำเสนอผลงาน
และน้องพลอย To Be Number Idol 7
ร่วมแสดงในพิธีต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินจังหวัด To Be Number
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ตัวแทนครูและนักเรียน
ชมรม To Be Number One
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินชมรม
To Be Number One ระดับประเทศ
ของโรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม. 2-3
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี รอบที่ 2 เวลา 12.30 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม


   
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม.1
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
รอบที่ 1 เวลา 08.30 น.
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม. 5-6
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น ม. 4
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2560
และรับเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี
รอบที่ 1 เวลา 08.30 น.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีเวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา คณะครู นักเรียน
ลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร
จำนวน 300 คน
เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
ซึ่งตรงกับวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6)
ณ วัดไทรใต้ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับการอบรม
โปรแกรมการเรียน English for Entrance 4.0
โดยวิทยากรจาก Learn Education
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
จิตอาสากางร่มรับน้องวันฝนตก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
นักเรียนระดับประถม
ร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิช่วงพักกลางวัน
ณ ลานคุณธรรม อาคารเบนิลด์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
คณะครูและนักเรียนรับฟังโอวาท
และข้อคิดจากท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
และมีการต้อนรับภราดาจำลอง ชัยภูธร
ที่ปรึกษาระดับม.4-6
และแผนกเข้มข้น
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
น้องพลอย นางสาวสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์
นักเรียนชั้น ม.5/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ระดับประเทศ
มากล่าวขอบคุณท่านอธิการ คณะภราดา
ผู้บริหาร ครู เพื่อนๆ น้อง ๆ
และผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการโหวต
จนได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้
สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
และชาวจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองสมโภช
นักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ผู้ก่อกำเนิดคณะภราดาแห่งโรงเรียนคริสตังค์
และองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
ประธานในพิธี
พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู
ขอต้อนรับภราดาจำลอง ชัยภูธร
ที่ย้ายมาประจำที่โรงเรียนลาซาล
โชติรวีนครสวรรค์
ในปีการศึกษานี้และร่วมอำลาคุณครู
ที่เกษียณอายุและลาออก
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
เพื่อไปดูแลครอบครัว
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นวิทยากร
ในการบรรยายเรื่อง " การจัดการเรียน การสอน
ตามแบบอย่างของนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล"
ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรม จิตวิญญาณของการเป็นครู
ในโรงเรียนคาทอลิก
ขอขอบคุณท่านวิทยากร
อาจารชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณ อ.พนม จันทร์ดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่
วิทยากรผู้มาให้ความรู้ การขับเคลื่อนปรัชญา
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เพื่อการเตรียมประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
คณะครูที่สอนรายวิชา คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.5-6และม.1,ม.3
เข้ารับการอบรมการใช้งาน
โปรแกรมการเรียน การสอน Learn Education
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
การอบรม การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา
ด้วยระบบทางไกล
ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์อบรม
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โดยวิทยากรครูแกนนำ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ชมรมวัฒนธรรมไทย
เชิญท่านกัญญรัตน์ จันทรมณี
อดีตรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42
มาให้ความรู้ในเรื่องการทำดอกไม้จันทน์
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
มาทำการพ่นสารเคมีกำจัดยุง
ในบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อุปนายก สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)
ในนามของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมต่างๆ
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมในการสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ชมภาพกิจกรรม
   
ขอแสดงความยินดีกับน้องพลอย
นางสาวสวรรณกมล รัตนวุฒิรัตน์
นักเรียนชั้น ม.5/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ระดับประเทศ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม
   
ทัศนศึกษาครอบครัวลาซาล
ณ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 29 เม.ย. 3พ.ค. 2560
ชมภาพกิจกรรม
  ชมภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955
Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)