พระวาจาทรงชีวิต
พระวาจาทรงชีวิต:2016
"ลูกที่รักทั้งหลาย ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เรามั่นใจว่า เรารู้จักพระองค์ ผู้ที่พูดว่า "ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์" แต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ เขาเป็นคนพูดคำเท็จ และ "ความจริง" ไม่อยู่ในตัวเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์์ ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ (1 ยน.2:3-11)
 
 

 


ภราดาประภาส ศรีเจริญ
อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนลาซาลโชติรวี
นครสวรรค์
 

คณะลาซาล

คณะลาซาลประเทศไทย

ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

ร.ร.ลาซาลบางนา(กรุงเทพ)

ร.ร.ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
La Salle Learning Center

La Salle PARC

LEAD
 
 
ครูสุชาติ มธุรสปรีชากุล
คอมพิวเตอร
ครุชุติวรรณ ดำรงอนุกุล
 
ลิ้งเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
ฝ่ายการศึกษา
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ช่องทางการรับชม
www.dlit.ac.th
 
Youtube
www.youtube.com/c/dlitclassroom
www.youtube.com/c/dlitresources
www.youtube.com/c/dlitplc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับการตรวจประเมินกิจกรรม
"สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
ประจำปี 2559
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
 
คลังความรู้ สื่อการสอน
     
     
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.krooupdate.com/
     
     
     

 
คู่มือเอกสารแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว


ด้วยความห่วงใย จากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์


 
 

 

รับการตรวจประเมินกิจกรรม
"สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
ประจำปี 2559
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.4-6
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
รอบที่ 1 08.30-10.30 น.  ชั้น ม.4
รอบที่ 2 10.30-12.30  ชั้น ม.5-6
วันที่ 22 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

คณะผู้บริหาร ครู
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า
โอกาสปฏิญานตนครั้งแรก
ภราดา เปาโล อนุวัฒน์ ยาสาไชย FSC.
ภราดา ราฟาแอล ธเนศ เลิศวาจา FSC.
ภราดา มัทธิว ธวัชชัย จูมคำตา FSC.
ณ วัดน้อยนักบุญยวง เดอ ลาซาล 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2016
ชมภาพกิจกรรม

   

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน คนงาน
ร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นั่งสมาธิ สวดมนต์ รักษาศีล 5
เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ตัวแทนนักเรียน  จำนวน 500 คน ครู 20 คน
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีทางพุทธศาสนา
เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา “วันวิสาขบูชา”
ณ วัดไทรใต้
วันที่ 19 พฤษภาคม  2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ขอบคุณน้ำใจอันดีของผู้บริหาร
ครู นักเรียนจิตอาสา ที่มาช่วยกัน
ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
รับส่ง ดูแลนักเรียนถึงหน้าห้องเรียน
ในเช้าวันนี้ที่ฝนตกอย่างหนัก
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   

กิจกรรมสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิง
และวิธีการป้องกันเพลิงไหม้เบื้องต้น
แก่คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง พนักงาน แม่ค้าุ
โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครนครสวรรค์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
วจนพิธีกรรมสดุดี
นักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล
นักบุญประจำอาคารลาซาล
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ขยายผลการอบรมเรื่องการจัดการศึกษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม
ณ ห้องศูนย์วิชาการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
จำนวน 150 คน ครู 5 คน
ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา
เทศกาลวิสาขบูชา ณ วัดวรนาถบรรพต
พระอารามหลวง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม

   
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวลาซาล 
ในช่วงเช้ามีพิธีต้อนรับครูอาสาสมัครจีน
โครงการรัฐบาลไทยร่วมกับรัฐบาลจีน
Miss ZENG GUA NGQI และคุณครู
สอนภาษาอังกฤษ ชาวฟิลิปปินส์
Miss.Fennelyne Calado Leano
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ยินดีต้อนรับนักเรียน สู่ครอบครัวลาซาล
วันนี้เปิดภาคเรียนวันแรกสำหรับนักเรียน
เตรียมอนุบาล อนุบาล1 และป.1-ม.6
ท่านอธิการได้ให้โอวาทและข้อคิดหน้าเสาธง
ขอท่านนักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล
อวยพระพรแก่นักเรียนทุกคน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
พิธีมิสซาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองสมโภช
นักบุญยอห์น บัปติสท์ เดอ ลาซาล
ผู้ก่อกำเนิดคณะภราดาแห่งโรงเรียนคริสตังค์
และองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
ณ วัดน้อย น.ยวง เดอ ลาซาล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ชมภาพกิจกรรม
   
ผู้บริหาร ตัวแทนครู
ร่วมงานนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ชมภาพกิจกรรม
   
ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2559
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ชมภาพกิจกรรม
 
 

 

 


Untitled Document
ขอแสดงความยินดี
กับ
ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ
 
ที่เข้ารับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ เหรียญลูกเสือสดุดีขั้นที่ 1 
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฏราชกุมารฯ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำนักงานการอุดมศึกษา
สทศ.
 

 
Untitled Document
พัฒนาครูด้วยระบบ e-Training http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx สถานีวิทยุศึกษา บทเรียนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เว็บไซต์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คลังเอกสาร ท้องฟ้าจำลอง Schoolnet
ระบบ LMS ศธ. ศูนย์รวมสื่อ ศธ. เข้าสู่ระบบ E-Office สป. รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ powerpointเอกสารและบทความ กองทุนให้กุยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
18 ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5621-2126 โทรสาร 0-5621-4955

Webmaster : maprang_1@hotmail.com
Design by La Salle Development Team (LSDT)